subscribe: Posts | Comments | Email

Movies

NANA 2

Description: Wiki
Released: 06.22.2007
Buy @ HMV | YA

Yui Ichikawa as Nana Komatsu
Mika Nakashima as Nana Osaki
Nobuo Kyou as Ren Honjo
Tetsuji Tamayama as Takumi Ichinose
Hongo Kanata as Shinichi Okazaki Hiroki Narimiya as Nobuo Terashima
Yuna Ito as Reira Serizawa

NANA

Description: Wiki
Released: 03.03.2006
Buy @ HMV | YA

Aoi Miyazaki as Nana Komatsu
Mika Nakashima as Nana Osaki
Ryuhei Matsuda as Ren Honjo
Tetsuji Tamayama as Takumi Ichinose
Ken’ichi Matsuyama as Shinichi Okazaki Hiroki Narimiya as Nobuo Terashima
Yuna Ito as Reira Serizawa
Saeko as Sachiko Kawamura